Tjänster

Det vi gör i huvudsak

MAFY arbetar i huvudsak med att på ett högkvalitativt och långsiktigt vis se till att orglar och Lesliekabinett återfår och behåller ett gott skick. I några av regionerna arbetar vi också seriöst med att hyra ut instrument och då främst – naturligtvis – Hammondorglar även om det ibland även finns annat att hyra.


Reparationer, underhåll, renoveringar och förbättringar

MAFY kan erbjuda en rad kvalitativa tjänster avseende i första hand Hammondorglar och Lesliehögtalare där vår tyngdpunkt ligger. Allt som kan gå fel med en Hammond eller ett leslie har vi möjlighet att lösa. Vi har vid skilda tillfällen tagit hand om orglar som dömts ut av de flesta ”förståsigpåare” och givit dem ett nytt, fullvärdigt liv. Vi har demonterat orglar ned till minsta beståndsdel för att renovera varje detalj så att orgeln blir som ny. De delar och komponenter som gått sönder eller passerat livslängden och inte går att reparera eller renovera, byter vi ut. De gamla och idag ohållbara och emellanåt till och med otillåtna el-lösningarna moderniserar vi till fullvärdig säkerhet.

Under ganska många år nu, har vi arbetat medvetet för ett sammanhållet koncept i fråga om renoveringar och förbättringar inom vårt område. Det gör att vi ärligt kan säga att vi lyfter både orglar och högtalarkabinett till en nivå av kvalitet, säkerhet och användarvänlighet som de aldrig tidigare haft. Vi gör det dessutom utan att åsidosätta musikalitet eller framtida förvaltningsbarhet.

Brummar eller knastrar din orgel? Har du döda tangenter eller ojämn ljudnivå? Är ljudbilden ur balans på något sätt, diskanten för svag eller saknas vissa stämmor? Har orgeln helt enkelt tystnat? Låter det som om ljudet kommer ur en madrass inlindad i en blöt filt? Allt sådant och mycket, mycket mer kan vi lösa.

Kontakta oss gärna i tid, allra helst innan orgeln går sönder.


Ombyggnader med digital teknik

Ett svårt dilemma när det gäller äldre orglar har varit det stora antal instrument som byggts med god kvalitet i möbel och klaviatur men som antingen är allför kostsamma att renovera eller helt enkelt har för lågt musikaliskt värde. Många gånger är de mycket fina att se på och att sitta och spela vid – men så hopplösa tekniskt sett eller i musikaliskt hänseende. Ofta har dessutom dessa instrument varit relativt dyra i inköp på sin tid.

Till vår uppriktiga glädje kan vi nu erbjuda kostnadseffektiva och högkvalitativa ombyggnader av sådana instrument som förvandlar dem till något som tidigare bara gått att drömma om. Så – kasta inte bort den gamla orgeln ens om den tystnat i en rökpuff. Den kan få ett nytt långt liv till en fördelaktig kostnad. En del kanske till och med skulle säga bästa kostnad, i relation till resultatet.

Vi erbjuder ombyggnader både till digital hammondorgel med hjälp av HX3-motorn och till digital piporgel med hjälp av Cecilia-motorn. Dessa två går också att kombinera i ett och samma instrument. Givetvis går det att få både Leslieutgångar och lineutgångar för användning i PA eller instpelningsutrustning. Lösningarna är flexibla och ger inte bara en helt ny orgel i en välkänd och kvalitativ förpackning utan öppnar också vägen för nya sätt att använda orgeln, t ex genom anslutning av externa MIDI-instrument.

Utmärkta ombyggnadsobjekt är hammonds elektroniska orglar, t ex

  • B3000
  • XB-2
  • Super-B
  • Monarch
  • Concorde
  • Aurora
  • Composer
  • Collonade
  • Regent
  • m fl

Givetvis går ”allt” att bygga om, men just hammonds mindre populära och ibland mindre reparerbara modeller har vissa tydliga fördelar i sammanhanget.

Kontakta oss gärna för närmare diskussioner om hur just din lösning bäst skulle kunna se ut, även om du inte råkar äga just någon av orglarna i listan ovan.


Uthyrning

På några av våra verksamhetsorter med omnejd har vi möjlighet att stå till tjänst med uthyrning av riktigt bra orglar och leslien för konserter, klubbspelningar eller andra evenemang och tillställningar.  Om man av något skäl inte har ett eget instrument för behoven men vill vara säker på bra funktion och ljud kan vi kanske hjälpa till. Kontakta oss gärna för vidare information.

 

Annat vi kan hjälpa till med

Reparationer, underhåll och renovering av andra instrument

Även om hammondinstrumenten är vårt tydliga fokus, är vi inte ointresserade av andra typer av instrument. I vissa fall har våra kunskaper om de gamla orglarna visat sig hjälpa oss mycket i arbetet med andra elektroniska och elektroakustiska instrument som t ex elpianon och gamla synthar. De gamla rören och tekniken omkring dem återkommer naturligtvis i t ex gitarrförstärkare. Om du har behov av reparation eller renovering av sådan gammal utrustning, kan det vara så att vi har möjlighet att hjälpa dig. Ta gärna kontakt för en diskussion.


Stämning och reparation av pianon och flyglar

Hur mycket vi än är förjusta i hammondorglarna som instrument och produkter av utmärkt ingenjörskonst så har vi inte glömt bort våra gamla akustiska pianon och flyglar. I MAFY region Syd kan vi göra service och reparationer på pianon och flyglar och vi kan ge dem de stämningar de regelbundet behöver. Kontakta oss, så får vi berätta mer!

 

Välkommen!

 

Kommentarer inaktiverade.