A100 renovering

Här följer bilder från renoveringen av Marcus Jakobsons Hammond A100. Hammondsamlaren Marcus köpte orgeln av en auktoriserad Hammond ”expert” som intygade att orgeln var totalrenoverad. Det märktes ganska så fort att det var tomma ord och Marcus lämnade då in orgeln hos oss och vi fick renovera orgeln och ett Leslie 147 på det vis vi tycker orglar och Lesliekabinett ska renoveras.

Lämna ett svar