Hammond Clock

MAFYs Hammond ClockLaurens Hammond drev företaget The Hammond Clock Company mellan 1928-1941 som tillverkade klockor baserade på en synkronmotor som Laurens konstruerat och patenterat. Motorn var ganska så tyst, lång livslängd om man smorde glidlagren och så gick den på nätfrekvensen. Dock var vridmomentet lågt och därför fick man hjälpa igång motorn med ett startvred. Allt detta känns igen hos hans senare uppfinning från 1934, Hammondorgeln.

I början då Laurens försökte lansera sin synkronmotor klocka uppstod problem. Det visade sig all elbolagen ej höll konstant frekvens 60 Hz. Men det löste Laurens genom att skänka fina Hammond klockor till elbolagens kontrollrum. Därefter hölls tiden konstant över dygnet.

I egenskap av kontrollanläggningsingenjör på Vattenfall försöker jag Magnus Fyrberg förklara lite närmare hur saker och ting hänger ihop på elnäten.

Konstant tid över dygnet. Låt oss se hur det ser ut idag i Sverige. I Svenska Kraftnäts kontrollrum finns på huvudväggen två ur. Det ena märkt Normaltid och den andra märkt Synkrontid. Normaltid är ett atomur som håller exakt tid och Synkrontid är ett ur synkat på nätfrekvensen. Dagtid är elnätet årdare belastat på grund av att alla stora elkonsumenter som fabriker kör på högvarv. Detta medför att frekvensen sjunker under 50 Hz vilket medför att motorer i Hammondklockor och Hammondorglar snurrar på lägre varvtal. Spänningen sjunker till en början men återupphålls med hjälp av transformatorernas lindningskopplare som styrs av spänningsreglering. Naturligtvis ökar pådragsregleringen ute i våra vattenkraftstationer så att mer vatten släpps på våra turbiner då dessa styrs på näfrekvensen. Eftersom våra stora vattenkraftturbiner har så stor roterande massa är det dessa som används utav Svenska Kraftnät för att reglera frekvensen i stamnätet. Ångturbiner i våra kärnkraftverk används alltså inte till frekvensreglering.

Frekvensens reglernivå skall ligga mellan 49,9-50,1 Hz men kan under korta perioder ändras mer. Det innebär att visa hårt belastade dagar kan elnätet gå på för låg frekvens vilket medför att Hammondorgeln låter lite för lågt pitchad för ett tränat öra och att synkronklockor sackar. När fabriker sen minskar sin elkonsumtion på kvällen kan Svenska Kraftnät lätt reglera upp frekvensen så att klockorna snurrar ikapp tiden. Alltså ser de till att konstant tid hålls under ett dygn genom att jämföra synkrontiden med normaltiden. Elnätet tål inte lägre frekvensfall än 4 %. Vad som händer är att framförallt motorer tar skada. Så sjukner frekvensen under det tillåtna så kopplas kraftstationer ur och delar av Sverige blir strömlöst. Men det är en annan historia.

Vi på MAFY installerar en elsäkerhetsbox i orglar som isolerar orgeln från elnätet samt håller en jämn frekvens även att nätfrekvensen varierar.

Lämna ett svar