Leslie-kontakter MAFYspeakon

MAFY LESLIE CONNECTION
Det finns en djungel av olika kopplingar mellan Hammondorglar och Lesliekabinett. Det kan bli förödande om man kopplar fel. MAFY ersätter de gamla amphenolkontakterna mot 8-poliga speakonkontakter vilka håller en mycket högre standard. Träffar man på en MAFY-renoverad Hammond-Leslie rigg och ser de 8 poliga speakonkontakterna är man förvissad om hög kvalité och hög elsäkerhet.

MAFY Hammond & Leslie Service Speakon 8 polig rigg.

Hammond B3 med dubbla speakon 8 till två Lesliekabinett.

Förväxlingsrisken är minimal vid MAFYs 8-poliga speakon standard.

Speakon vs Amphenol
Hur många musiker har inte varit med om att kabeln mellan orgeln och Lesliekabinettet försvunnit spårlöst precis timmarna innan en spelning? Eller att de gamla amphenol kontakterna rent av gått sönder precis då du var som allra mest spelsugen? Att som privatperson i det läget beställa ny orginal Lesliekabel eller nya amphenolkontakter tar lång tid och blir dyrt. Det måste finnas en kontakt som musiker lätt kan få tag på inför en spelning om den gamla plötsligt går sönder. Därför införde vi MAFY speakon standarden där vi använder Speakon 8-poliga kontakter och kopplar dem enligt kopplingsbilden längst ned. 8-poliga speakon är betydligt lättare att få tag på än orginalkontakterna och dom är dessutom mycket robusta och driftsäkra. Dragavlastningen på en Speakon slår orginal Leslie kontakterna med hästlängder.

MAFYspeakon den optimala standarden
Allt eftersom nya Lesliemodeller togs fram testades olika amphenolkontakter och kopplingsbilder. Leslie 122 har 6-polig amphenol vars elektromekaniska chorale/tremolo relä  styrs genom att överlagra 80 Volt DC på ljudsignalen. Mycket olyckligt ur elsäkerhetssynpunkt. Ett Leslie 122 får sin spänningsmatning från orgeln genom Lesliekabeln vilket är förbjudet i Sverige.
Likaledes har vi det på Leslie 147, men där styrs det elektromekaniska chorale/tremolo reläet med 115 Volt eller 230 Volt. Båda förekommande och mycket olyckligt val. Med Leslie 760 och 9-polig amphenol kom en ny standard som var ett steg åt rätt riktning. Där valde man att styra chorale/tremolo med låga spänning. Men man hade fortfarande kvar spänningsmatningen mellan orgel och Leslie.
Med Leslie 740 hade Lesliefabriken hörsammat förbudet i Sverige om att spänningsmata Lesliekabinett från orgel genom Lesliekabeln. De utformade då en ny standard och använde sig utav 11-poliga amphenolkontakter. Den 11-poliga kopplingsbilden innehåller alltså ingen hög spänning vare sig för att spänningsmata Lesliekabinettet eller för att styra chorale och tremolo. Mycket bra! Dessvärre finns ingen balanserad signal i 11-pols standardet vilket är ett bottennapp. Idag används den 11-poliga standarden och finns på alla nytillverkade Lesliekabinett och digitala orglar. Även de svenska Nord orglarna håller fast vid den 11-poliga standarden utan balanserad signal. Vi har hjälpt kunder att montera dit MAFYspeakon på både Nord orglar och andra digitala orglar.
När vi tog fram MAFYspeakon ville vi ha en kontakt med hög kvalite, robust lösning med bra dragavlastning och med lättillgänglighet. Vi valde 8-poliga speakon och skapade en ny standard där balanserad signal återinfördes, chorale/stop/tremolo styrs med lågspänningg och där Lesliekabinetten ej matas med spänning i samma kabel. Se kopplingsbild nedan.

MAFYspeakon standard pinout (kopplingsbild)
1. (1+) SIGNAL JORD

2. (1-) SIGNAL +

3. (2+) SIGNAL – (Då signalen är balanserad som i Leslie 122)

4. (2-) MATNINGSSPÄNNING (+) från Leslie till MAFY Combo Preamp

5. (3+) MATNINGSSPÄNNING (-) från Leslie till MAFY Combo Preamp

6. (3-) FAST MOTOR (Då pin 6 kopplas till pin 8 snurrar tremolo motorerna)

7. (4+) SLOW MOTOR (Då pin 7 kopplas till pin 8 snurrar chorale motorerna)

8. (4-) DC JORD till hastighetsstyrning

 Livsfarligt att förväxla olika standarder
Vi möter ofta märkliga lösningar där hemmapulare förväxlat olika standarder vilket får katastrofala följder. Olyckligtvis har vi även stött på sånna här förväxlingar gjorda av auktoriserade firmor och av personer som ger skenet av sig att kunna det där med el.
Vi stationerar ett exempel. Ta ett 3.5mm (1/8″) telejack som ett exempel. Ser du en sådan standard så tänker sig majoriteten att här har vi antingen en signalspänning eller ett hörlursuttag. Det beror lite på var telejacket sitter men det bör alltid finnas en förklarande text så man slipper gissa sig till vad uttaget är till för. Denna tele-standard som är avsedd för signalspänningar har vi stött på i orglar där reparatören helt utan insikt i följderna använt teleuttaget för att växla 115 volts reläet i ett Leslie 147. Vidare kan nämnas att den telesladd som användes mellan orgel och Leslie liknade en vanlig lakrisrem och var långt ifrån godkänd för 115 volt.
Vidare har vi standarden med de amerikanska flatstiftskontakterna. Stöter man på en sådan vet majoriteten att denna kontakt är byggd för 115 volt och inte 230 volt. Här gjorde Svenska Hammond en blunder när det begav sig. Man behöll flatstiftsanslutningen på orgelns nätspänningsintag men bytte ut flatstiftskontakten mot en svensk stickpropp i den del av kabeln som ska anslutas i sveriges 230 volts nät. Alltså en ihopblandning av olika standarder.
Varför vi skriver om detta är för att vi hoppas att ingen blandar ihop MAFYspeakon standarden utan följer den kopplingsbild som här beskrivits. Har man tex ett Leslie 122 och sätter dit MAFYspeakon så ska man även montera dit en Lesliestyrning som växlar chorale och tremolo med lågspänning.

I Sverige hade vi under många år en Hammondreparatör som installerade 11-poliga amphenolkontakter där han hittat på en egen kopplingsbild där 230 Volt ingick. Mycket olämpligt då den 11-poliga standarden helt uteslutit nätspänning. Läs mer här.

Vi har även sett att reparatörer i Norge följt vårt exempel och bytt ut gamla Amphenolkontakter mot 8-polig Speakon på senare år. Dock har de gjort en riktig tankevurpa eller inte tänkt alls. De har bara bytt ut kontakterna men inte följt MAFYspeakon standarden. Alltså har de försett orglar och Leslie med Speakon men har kvar Lesliestyrning med högspänning och matningsspänning till Leslie från orgel.

Hur fungerar en balanserad ljudöverföring?
En balanserad kabel är en kabel där signalen skickas i två separata ledare där den ena ledaren bär en direkt spegelbild av originalsignalen. Det finns två stora fördelar med balanserade signaler:

Skärmningen av kabeln behöver inte agera referens för signalen, och kan därför vara galvaniskt isolerad från ljudkretsen. Detta innebär att eventuella störningar som skärmen fångat upp har mindre chans att smitta av sig. Man minskar därmed oönskat brus och andra störningar.

Eventuella störningar som tagit sig igenom skärmen släcks ut när signalen avkodas genom att den spegelvända signalen vänds tillbaka och blandas med den rättvända. Eftersom de båda ledarna färdats samma väg, har de utsatts för samma störningar. När de två signalerna blandas blir den önskade signalen dubbelt så stark, medan störningarna, som nu är spegelvända mot varandra, tar ut varandra. I ett väl fungerande balanserat system kan störningarna vara upp till 60 decibel svagare än i ett likvärdigt obalanserat system.

Kommentarer är stängda.