Tonhjulsgenerator

tonhjulsgenerator

Tonhjulsgeneratorn är en intrikat konstruktion med många samspelande element. En tongenerator som oljats och i övrigt inte misshandlats är vanligtvis inte i behov av regelrätt renovering och bör klara sig många år ytterligare.

Generatorer som behandlats illa däremot kan behöva tas om hand ordentligt, vilket lätt blir både komplext och tidsödande.

Vi tar hand om generatorerna på det sätt som bäst passar varje generator, orgel och kundbehov.

Kommentarer är stängda.