Det är inte alltid lätt att köpa tonhjulsorgel…

Jag vill ha en riktig orgel, helst en B3 med leslie, men har inte plats/råd till en original Hammond A/B/C konsolorgel med Leslie. Vilka andra alternativ har jag?

Om ditt problem i första hand är utrymmet, kan en digital lösning vara ett bra alternativ. Om det i första hand är kostnaden för en fullstor A/B/C-orgel som blir problematisk finns flera möjliga vägar. Digitalt kan fortfarande vara en lösning, men även en mindre orgel som t ex en M-modell (”Baby B”) kan vara ett bra alternativ. Även en annan större hammondmodell som betingar ett lägre inköpspris är värt att överväga. MAFY har möjlighet att hjälpa dig med alla alternativen. Det är inte säkert att vi har någon orgel till salu precis just nu eftersom vi inte i första hand är orgelförsäljare, men det kan finnas och vara värt att höra av sig och fråga. Ibland hör vi också från kunder om planer på försäljning av instrument.

 

Jag har just köpt/funderar på att köpa en Hammond M100/L100/T100/A100/C-modell/B-modell etc och har problem med hur den fungerar/låter. Hur får jag den att låta som den skall?

Hur en hammond låter beror på många olika saker. Olika modeller låter på olika sätt och i vissa fall faktiskt ytterst olika. Orglarna har ett antal år på nacken och har fått förändrat ljud genom nötning och naturligt åldrande. Genom åren har kanske också mer eller mindre förståndiga modifieringar gjorts som har påverkat ljudet. Det finns inte något enkelt råd för hur man kan få en orgel att låta som den borde eller som man vill utan att göra en ordentlig undersökning både av orgeln och av hur man vill att ljudet skall vara. Det är t ex möjligt att få en T100-orgel att låta riktigt bra som orgel och instrument, men det gör den inte till en B3. Omvänt gäller naturligtvis också, beroende på vilket ljud man söker efter – en B3 låter inte som en H100. Första steget är alltså att välja en orgelmodell som i grunden har det ljud du behöver. Därefter är det dags att se över åtgärdsbehoven hos orgeln.

Oavsett vilken tonhjulsorgel du har, kan vi få ordning på den. Vad som skall göras och varför kommer vi överens om.
När jag jämför priser mellan gammalt och nytt och mellan digitalt och gammalt analogt blir jag osäker och har svårt att förstå hur jag skall tänka om min investering. Det är ganska stora belopp det handlar om för ett riktigt instrument och jag vill att det blir en så bra och långsiktig lösning som möjligt. Hjälp mig!

Vi anser att de gamla originalen både är de bästa instrumenten och bäst behåller sitt värde över tiden. En välrenoverad hammond låter i ett tillika välrenoverat leslie alltid bättre än en modern klon, även om vi hör till de första att påpeka att en riktigt bra klon kan låta alldeles fantastiskt. Spelkänslan i ett riktigt hammondklaviatur överträffas inte av något nyproducerat, något som inte är oviktigt. Ett rätt renoverat original har också fördelen av att med rätt skötsel kunna hålla mycket, mycket länge. Kanske behövs en kompletterande mindre renovering om 25-30 år pga åldrande elektronik och kanske en större om lika lång tid ytterligare, men om du inte är helt ung idag, är det inte otroligt att orgeln överlever dig och fortsätter att vara ett utmärkt instrument även under nästa generation – och den därefter. Att tänka sig att en rätt skött och underhållen hammond fortfarande skall fungera och kunna låta bra om 100 eller 150 år eller till och med ännu längre från idag är ingen orimlighet. En originalhammond kan därmed ses som en investering och en tillgång för framtiden när den görs iordning och sköts rätt.

Trots detta inser vi att det finns en hel del fall när det ändå är rätt att satsa på nyproducerat och digitalt. Vi förstår det så väl att vi själva tillhandahåller tjänster och produkter som är baserade på modern digitalteknik – se valen under Digitalt på hemsidan. Det man måste vara medveten om är att all elektronik tillverkas med en begränsad livslängd. Även om inte alltid direkta kalkyler över livslängden görs i varje steg, sätts andra variabler än livslängden i främsta rummet. Precis som t ex rören i en gammal originalorgel åldras och förbrukas med åren, åldras de moderna digitala kretsarna. Rör går att byta ut nu och i framtiden men när när de digitala kretsarna går sönder om kanske 20 år, är risken mycket stor att inga ersättare finns. Kort sagt: reservdelar till de nya orglarna kommer av skilda anledningar inte att finnas tillgängliga på samma sätt i framtiden som de kommer att finnas tillgängliga för originalinstrumenten. Redan idag finns förhållandevis nytillverkade orglar från mycket stora och kända tillverkare där det helt saknas reservdelar. I andra fall är delarna så högt prissatta att en komplett ny orgel är billigare i inköp trots att instrumenten är direkt jämförbara. Digitala instrument måste alltså i första hand ses som förbrukningsvaror med begränsad livslängd och inte som investeringar för framtiden. Bortsett från bristerna i ljudet är detta sannolikt ett viktigt skäl till varför även toppmodellerna av nya digitala tonhjulskloner säljs till mycket låga priser så snart de fått bara några få år på nacken. Vi vill att denna verklighet skall vara känd bland våra kunder även när digitala lösningar blir det bästa valet totalt sett och även när vi själva levererar dem.

 

På senare tid har jag sett små hammondorglar säljas för allt från bara några tusenlappar till mellan tjugo och trettio tusen kronor. Fullstora orglar med Leslie har kunnat skilja i pris med upp till 100000:-. Vad är det som händer och vad skall jag köpa?

Vi håller med – det är inte alltid lätt att förstå hur priser på olika orglar, inklusive hammondorglar, sätts på marknaden. Frågorna är egentligen flera och prisvariationerna beror på flera olika saker.

De ibland mycket höga priserna för orglar som ofta inte är något annat än (fungerande?) renoveringsobjekt hänger ofta samman med att säljaren inte förstår eller ibland inte vill veta av hur saker fungerar. En gammal ej åtgärdad orgel förblir just det – gammal och oåtgärdad – fram tills att den renoverats och på nytt är i skick. Det är inte ovanligt att orglar säljs till priser som om de vore totalrenoverade när i själva verket ingenting gjorts mer än urdammning, oljning och en kontroll av att de fortfarande inte gått sönder på något sätt. Många säljer bara orgel en gång i livet eftersom de inte arbetar med orglar och/eller orgelförsäljning och många köpare skaffar orglar nästan lika sällan. Det gör att marknaden till stor del saknar erfarenhet och kunskap. En del säljare vet det och utnyttjar det systematiskt till bristningsgränsen – vi ser tyvärr rätt många sådana exempel. En orgel som inte åtgärdats som elektrisk apparat och som instrument har eller kommer snart att få problem. Vissa av de problemen kan bli både kostsamma och under olyckliga förhållanden rentav farliga för både liv och egendom. Åtgärderna kostar naturligtvis eftersom de innebär ganska omfattande arbete med orgeln, å andra sidan ger de som resultat ett instrument som har utmärkta förutsättningar att fungera problemfritt länge därefter. Det finns ingen rationell anledning att betala priser för en oåtgärdad orgel i nivå med vad en totalrenoverad orgel kostar, även om den är i gott skick till det yttre. En fullt renoverad och åtgärdad orgel, å andra sidan, kostar givetvis märkbart mer än orglar som inte åtgärdats utan har gått mer eller mindre långt i sitt ålderssönderfall.

Ytterligare en orsak till prisvariationerna är orgelmodellerna. Alla hammondorglar är inte lika. Vissa modeller och årgångar är omåttligt populära på marknaden, andra är istället ganska impopulära eller helt enkelt bara väldigt vanliga. För alla dessa gäller resonemanget ovan – en orgel som inte åtgärdats kommer att behöva åtgärdas, en som åtgärdats på rätt sätt har inte sådana behov. För de vanligare och de mindre populära modellerna är priserna normalt markant lägre än för motsvarande populärare modeller. Det är inte säkert att prisskillnaden avspeglar instrumentets kvalitet som instrument betraktat eller kostnaden för att åtgärda det. För den som vill hitta en bra hammond utan att köpa A/B/C-modellerna finns faktiskt förnuftiga alternativ till rimliga priser.

Du skall göra ditt val av instrument först och främst utifrån vad du vill spela på, annars försvinner snart glädjen med instrumentet. Smak och musikstil kommer i första hand eftersom olika orgelmodeller har olika karaktär. Därnäst styr givetvis sådant som utrymmesfrågor, användningssätt, erfarenhet och ekonomi. Det är oftast möjligt att hitta ett vettigt instrument för behoven. Vi hjälper gärna till om du kontaktar oss.

 

När jag tittar på olika orglar till försäljning tänker jag att en nyare orgel måste vara bättre att köpa eftersom den har färre år på nacken. Är det bättre att köpa en B3/C3/A100-orgel från 70-talet än från 50-talet?

Man kunde tänka sig att detta är en enkel fråga, men det är inte riktigt så. Det finns ett antal tillverkningsskillnader mellan orglarna över åren. En del av dem märks i ljudet, andra inte. Om man söker ett visst ljud från en viss tidsperiod, kan det inverka. Dessa skillnader går att hantera vid en renovering, men behöver ändå påpekas. Vidare är egenskaperna hos klaviaturen olika över tiden med hårdare klaviatur på nyare orglar, i varje fall i två klart märkbara steg. Detta är inte, som man kunde tänka sig, en fråga om nötning i klaviaturen utan faktiskt om hur de tillverkades.

Ett av de allvarligaste problemen som finns i många gamla hammondorglar är frätskador på de tunna resistanstrådarna i klaviaturen. Anledningen till dessa är en skumgummilist som började användas i tillverkningen omkring 1963. Konsekvensen är att alla orglar av nyare datum än så har en inbyggd självförstörelse. Symptom är att stämmor faller bort slumpvis hos tangenterna och i vissa fall att underliga dubbeltoner uppstår. När skadorna väl börjat uppträda kan de vara mycket kostsamma att åtgärda. Orglar som åtgärdats innan symptomen uppträder har bättre chanser att klara sig, men de måste ändå saneras mycket noga från alla frätande ämnen. Saneringen är  ett omfattande arbete som dock passar att göra i anslutning till normal renovering av klaviaturen. ”Skumsanering” går att läsa om i våra texter om renovering i menyn.

Därnäst kommer frågan hur mycket och hur hårt spelat instrumentet är. Ett äldre instrument som spelats varsamt kan ha långt mycket mindre problem med mekanisk nötning än ett instrument som är till åren nyare. Avgörande är alltså att försöka bedöma hur mycket och hur hårdhänt instrumentet använts och hur väl det skötts avseende service och underhåll, t ex oljning.

 

 

Kommentarer är stängda.