Service, renovering, underhåll… Hur är allt?

Vad håller egentligen MAFY på med?! Varför skall jag betala er för att ni skruvar isär min hammond? En hammond behöver ju bara oljas nu och då, så går den för all framtid!

Sådana idéer finns och cirkulerar bland människor. Man tycks tro att hela orgeln på något vis är magisk på alla sätt utom just när det gäller behovet av olja i generatorn. Riktigt så är det inte, vilket allt fler börjar förstå eller rentav konkret upptäcka i sina egna instrument. En del människor tror att man bara behöver hälla bensin och olja i en bil och blir förvånade när bromsarna går sönder eller kamremmen går av efter några år utan underhåll. Hammondorglarna är visserligen ytterst väbyggda och av fantastisk kvalitet, men det betyder inte att de är underhållsfria för all framtid. Som alla andra maskiner kräver de på skilda sätt reparation och underhåll eftersom de nöts och åldras. Precis som för all teknik som inte är trivial behövs rätta kunskaperna för att göra ett gott arbete. Vi har den rätta kompetensen och erfarenheten för att låta även en gammal och sliten orgel sjunga på nytt. Det är därför du skall låta oss skruva isär – och ihop! – din hammond.

 

Min hammond har tappat stinget. Den låter inte som den borde/har gjort förut och ibland fungerar inte alla switchar/tangenter/drawbars. Ibland hörs ingen percussion. Dessutom väsnas den med olika oljud och brum. Jag har oljat den och jag har satt i nya rör, men det hjälper inte. Kan ni få ordning på den eller måste jag köpa en annan?

Du behöver inte byta ut orgeln även om den börjat trassla. Vi kan istället se till att den blir som den en gång var tänkt att vara genom en riktigt genomförd renovering eller, om du vill, bara lösa de största problemen och riskerna med en väl avvägd service- och underhållsinsats. Du bestämmer. Om du ändå väljer att köpa en annan orgel, bör du vara medveten om att det stora flertalet orglar som säljs inte är åtgärdade alls eller inte åtgärdade på rätt sätt så att många risker och problem ofta finns kvar och att problemen med din gamla orgel sannolikt snart återkommer i en eller annan form. I princip måste man tänka på orglar där inga tydliga åtgärder redovisats som fullständiga renoveringsobjekt och priset för orglarna bör ses från samma perspektiv.

 

Ett par tangenter på min B3 ger inte ljud för alla drawbars. Det borde inte vara så svårt att laga, men jag vet inte hur man gör. Kan ni reparera den?

Ja, det kan vi göra. Felet kan ha flera orsaker, men du bör vara medveten om att symptomen kan vara toppen av ett isberg. I ett stort antal orglar med början några år in på sextiotalet och fram till att produktionen upphörde i mitten av sjuttiotalet använde man skumgummi inuti klaviaturen. Skumgummit bryts ned med tiden och nedbrytningsprodukterna förstör de tunna resistanstrådarna till tangenternas kontakter som det en gång var till för att skydda. Du kan läsa mer om detta i valet ”Hammond-renovering” under ”Hammond & Leslie” i menyn ovan. Om orgeln är en “skumorgel” bör situationen åtgärdas så fort som möjligt, oavsett om tangenter börjat förlora toner eller inte eftersom skadorna blir värre ju längre tiden tillåts gå. Dina döda toner kan vara symptom på detta problem. De kan också vara symptom på andra fel i den ganska omfattande ljudkedjan i orgeln och i så fall letar vi reda på och åtgärdar dem.

 

Jag har en Hammond B3/C3/A100 som jag skulle behöva ha med mig när jag är ute och spelar och eftersom jag inte använder baspedalerna har jag funderat på att kapa av den för att göra den mer portabel. Kan ni göra det åt mig?

Tekniskt sett kanske vi skulle kunna göra det, men det är vår övertygelse att det är en dålig lösning att såga sönder ett originalinstrument som inte längre tillverkas. Kontakta oss för en diskussion om olika alternativ som på ett bra sätt bevarar värdet i det instrument du har.

 

Jag funderar på att köpa en hammondorgel som finns till salu just nu. Säljaren säger att den är genomgången och servad men jag får inte veta hur och jag tycker att den ser ut precis likadant och låter precis likadant som andra gamla orglar jag tittat på. Märks det inte när en orgel är servad och hur vet jag vad som är gjort?

Det du beskriver är inte ovanligt och det är verkligen mycket svårt att veta vad påståendena om service och “genomgång” innebär. Ofta har vi sett att det mest är en omskrivning av att kontrollera att ingenting är trasigt, kanske ta bort lite damm och smuts jämte hälla lite olja i generatorn. Sådant hör till det grundläggande löpande underhållet och innebär ingenting mer än att man nyligen gjort den självklara skötseln av orgeln. Om säljaren inte kan visa vad som är gjort och i bästa fall också vem som gjort det, kan man inte fästa större betydelse vid påståendena än så – det självklara är just gjort. Däremot vet man inte när det gjordes senast eller vad som egentligen behöver göras med orgeln. MAFY kan hjälpa till både med ordentliga och opartiska undersökningar av orglar. Vi kan genomföra hela eller delvisa renoveringar och vid behov naturligtvis reparation eller “sanering” från dåliga och farliga lösningar som stoppats in under åren. Vi anpassar vårt arbete till kundens behov och vi redovisar vad vi gjort, vad som fortfarande måste göras och vilka åtgärder som förväntat behöver göras i framtiden.

 

En orgel som jag funderar på att köpa ser konstig ut när jag tittar in i den. Där sitter kablar och kretskort med varningsetiketter och fastlimmade plastaskar för skruv eller spik med kablar in och ut i en enda röra. Det kan inte vara så orgeln tillverkades från början. Vågar jag köpa den eller är det farligt? Orgeln verkar fungera ganska bra när jag provar den, den bara brummar och/eller brusar lite.

Det är svårt att säga utan vidare, men inte sällan är det helt rätt förstått. Många händiga fixare eller självutnämnda experter har hunnit greja i en del orglar med varierande risker och problem som följd. I de riktigt allvarliga fallen är orgeln utan att ta till överdrifter direkt livsfarlig. I de mindre allvarliga är den bara ytterst svårservad och mer eller mindre bemängd med problem som tar mycket tid att lösa eftersom modifieringarna inte är standard och inte finns dokumenterade. I vissa fall är det bättre att inte köpa sådana instrument, det är sant. Ofta innebär ändringarna dock “bara” en del extra timmars saneringsarbete och återställning till normal konstruktion så att en normal service eller renovering kan göras på ett bra sätt. I vissa fall kan det naturligtvis bli ganska kostsamt, speciellt om modifieringarna inneburit att viktiga originaldelar i orgeln tagits bort, vilket tyvärr förekommer. Även i dessa fall gör vi önskade arbeten i samråd med kunden och redovisar vad som gjorts.

 

Jag har förstått att hammondorgeln är beroende både av frekvensen hos elnätet och dess spänning. Det tillverkades alltså orglar för den standard vi använder här, dvs 230V och 50Hz. Jag har hört att det enda rätta är att köpa en orgel som tillverkats för vårt 230V 50Hz elnät, och undvika orglar för USA-nätet som arbetar med 117V och 60Hz. Är det så?

Det korta svaret är: Nej, så är det inte. Köp ett bra instrument – inte ett instrument ursprungstillverkat för en viss elstandard. Resten kan vi hjälpa dig med. Det lite längre svaret är att orglarna helt riktigt tillverkades för olika elnätsstandarder och att de i sig själva är beroende av både korrekt spänning och korrekt nätfrekvens. Däremot betyder inte det att endast orglar tillverkade för t ex svenska förhållanden kan användas i Sverige. De tillägg och ändringar som behövs för att använda t ex en USA-orgel i Sverige kan idag göras med utmärkt kvalitet och innebär inga problem med orgeln. Istället bör man betänka att tillgången på reservdelar är långt större för orglar som är avpassade för 60Hz (USA-standard) än för europeiska 50Hz-standarden pga skillnaden i marknadernas storlek vid tiden för tillverkningen. Den långsiktiga underhållsbarheten för en 60Hz-orgel är alltså bättre än den är för en motsvarande 50Hz-orgel.

 

Det finns de som säger att alla de gamla tonhjulsorglarna är utslitna och i princip meningslösa att renovera, eftersom det blir för dyrt och ändå bara uppstår nya problem. Bara ytterst få exemplar finns som är värda att satsa på. Är det sant?

På sitt sätt kanske frågan egentligen är fel ställd eftersom den drar alla orglar över en kam. Det finns faktiskt så slitna och misshandlade orglar att det är ytterst osannolikt att det någonsin blir försvarbart att renovera dem, även om det är en rätt ovanlig situation. För flertalet orglar finns inte den risken och definitivt inte för de flesta större konsolorglarna, om arbetet görs på rätt sätt. Vi kan ge en orgel allt ifrån akuthjälp för direkta fel till en renovering som låter den bli som vore den ny. Med rätt åtgärder och sunt underhåll är risken för större problem och överraskningar inte speciellt stor, även om åldriga maskiner kan vara oberäkneliga ibland. Vad just ditt exemplar bäst behöver och vad som skall göras när, bestämmer vi i samråd.

 

Jag vill veta exakt vad ni kommer att göra med min orgel och vad det kommer att kosta. Jag har hört om exempel med långa listor av dyra åtgärder som kunden inte ens visste om behövde genomföras och det vill jag inte vara med om. Ni kan väl ge en exakt offert i förväg?

Det korta och ”tråkiga” svaret är: Nej, det är faktiskt inte möjligt. Det lite längre och mera förståeliga svaret är att eftersom inget instrument är det andra likt, är det inte möjligt att förutsäga vad som visar sig när vi börjar arbeta med det. Läs gärna övriga texter ovan i det sammanhanget. Vi kan ge goda uppskattningar av alla normala och vanliga åtgärder både baserat på vår erfarenhet och våra kunskaper om hur orglarna fungerar. Vi kan oftast också göra rimliga uppskattningar av felsökningar av mindre vanliga bekymmer, men exakthet är inte möjlig. Vi kan nämligen omöjligt  veta vad som i olika avseenden döljer sig ”bakom” det synliga och normala. Vi kan t ex inte i förväg veta ifall skador finns på djupet i orgeln pga tidigare ingrepp eller misslyckade reparationer. Utan att fördjupa sig i tekniska detaljer kan man också säga att problem kan gömma sig bakom andra problem och uppenbara sig först efter att åldersproblem avlägsnats t ex när en förstärkare åtgärdats och fått tillbaka sina förutsättningar att arbeta normalt. Det vi lovar är att vi inte genomför åtgärder som inte är en direkt del av överenskommelsen och att vi alltid redogör för problem som uppenbarar sig så att du som kund får ta ditt eget beslut. Du ställs alltså inte inför att vi genomfört åtgärder som du inte sagt att du vill ha genomförda eller som inte ryms inom vår överenskommelse. Om du trots detta vill ha en exakt prisuppgift i förväg kan en radikal och bättre lösning vara att istället för renovering köpa en annan orgel, ny eller redan helrenoverad, där alla egenskaper är kända och priset redan är bestämt.

 

Hur skall jag kunna motivera kostnaden för en renovering av min orgel? Den är inte en av de högre prissatta modellerna och orglar som den kostar inte mycket när de säljs begagnade.

Det är några saker som behöver vara tydliga när man diskuterar frågor som denna. Dels är de begagnade instrument som säljs till låga priser aldrig renoverade, bara i bästa fall fungerande. Priserna avspeglar då både skicket och säljarens och köparens känsla av risk för okända problem och höga kostnader som kan tillkomma i framtiden. De ofta låga priserna är alltså inte så mycket en värdering av själva instrumentet ur musikalisk synpunkt eller kvalitetsperspektiv.

Ett fullt fungerande, renoverat och välljudande instrument har givetvis ett högre pris, beroende på olika andra aspekter. Det minsta man bör tänka, är att ett sådant bör värderas till ett grundpris, kanske ungefär de begagnatpriser som gäller, med tillägg för värdet av en full renovering.

Den fråga man som instrumentägare då måste ställa sig är: Hur får jag ett instrument som är bättre eller åtminstone lika bra till en kostnad som är jämförbar med grundvärdet tillsammans med renoveringskostnaderna? Svaret är ofta att det inte går, utan att kostnaden för ett sådant instrument är betydligt mycket högre.

Kommentarer är stängda.