Scanner

Renovering av scannern
Scannern, hjärtat i scannervibratot kan råka ut för olika fel och haverier. Vi kommer här beskriva två. Det första är problemet med dendriter som täcker insidan av scannern och kortsluter samt jordsluter så att vibratot ej fungerar tillfredställande. Motorboating är ett fenomen som uppträder bland annat då scannern är full av dentriter, eller då scannen är full av olja vilket är det andra problemet vi tänker skriva om.

I botten på scannern finns ett dräneringsål som ska leda överflödig olja ut ur scannern. Detta hål är för litet och sätts lätt igen av tex dendriter. Med åren fylls scannern med överflödig olja vilket får vibratot att låta konstigt. Detta är ej vanligt, men vi har varit med om att bomulstrådarna till synkronmotorn gått av och då har all olja som fyllts i smörjkärlet sugits upp av trådarna till scannern och fyllt denna med olja. Det lilla dräneringshålet i botten borras därför upp för att underlätta dränering av scannern.

 

Demontering av scanner
Vid demontering av scannern bör yttersta försiktighet vidtagas då scannern innehåller delar som är mycket känsliga. Minsta felsteg kan få förödande konsekvenser. Men vet man vad man gör och är mycket försiktig, noggrann och metodisk går det bra.
 

 

 
 
Rengörning
På bilden till vänster demonteras scannerns alla poler och isolatorbrickor. Allt sammans måste noggrant rengöras från eventuella denriter som är ett elektriskt ledande material. Förr användes freon av Hammondtekniker, vilket idag är förbjudet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här ses dendritbildning på en isolatorbricka. Det uppmätta övergångsmotståndet vid isolationsprov påvisade att isolationsnivån var påväg ner på vissa av isolatorerna. Denna var en av dem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna scanner såg bra ut i galvaniseringen, men vid isolationsmätning påvisades låga övergångsmotstånd. Vid demontering syntes små dendritbildningar. Här ses dendriter där isolatorn på bilden ovan har suttit.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultraljudsrengörning
På bilden till vänster tvättas scannerns alla isolatorbrickor i vår ultraljudstvätt. Denna metod fungerar bra och är miljövänligare än freontvättningen som gjordes av Hammondtekniker förr. Viktigt att få bort all förorening och dendriter vilka försämrar isolationen.  
 

 

 

 

 

 

 

Även alla poler från scannern rengörs. Men bara en och en i taget så att dom inte ligger och vibrerar mot varandra och orsakar skada.

 

 

 

 

 

Rengjord pol, isolatorbrickor, stödbricka, låspricka och skruv fördiga för ihopmontage.

 

 

 

Dränering
Det allt för underdimentionerade dräneringshålet borras upp så att överflödig olja lättare kan rinna ur scannern.

 

 

 

 

 
 
 
 
Lackning av scannerinsida
För att förhindra vidare dendritbildning lackas insidan av scannerns galvaniserade plåtchassi. När lacken torkat och är genomhärdad är det dags för återmontage av scannern.
 

Kommentarer är stängda.