Dendriter

Plåt och metalldelar i en Hammondorgel är galvaniserade för att förhindra korrosion men med tiden har zink i galven bildat ett kraftigt oxidationsskikt i form av ett vitt eller grått damm. Detta oxidationsskikt syns bland annat på plåtar, skruvar, brickor och låsbrickor. Dammet eller ytskiktet kallas för dendrit som kommer från det grekiska ordet ”dendron” vilket betyder träd. Då zink och kadmium fälls ut ur galven bildas ett trädformat kristalint damm som ytskikt på orgelns metalldelar. Detta är elektriskt ledande och orsakar problem i orglarna i form av kortslutningar och jordslutningar.
Dammet måste avlägsnas, känsliga delar måste tvättas rent och lackas för att stoppa fortsatt dendrit bildning. Speciellt viktigt i scannern som är utsatt och ofta fungerar dåligt på grund av dendriter. Zinkmalm innehåller kadmium. Varken zink eller kadmium är nyttigt att inandas. Andas man in dammet kan man drabbas av zinkfrossa vilket är en högst otrevlig upplevelse.

dendriterBilden ovan visar hur dendriter täcker insidan av plåtboxen med de palladium beklädda kontaktfjädrarna till knapparna VOLUME, VIBRATO SWELL och VIBRATO GREAT.
Bilden nedan visar metalldendriter i förstoring. Bild är tagen i ett elektronmikroskop.

dendriter2

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.