Vad står MAFY för?

Det finns flera saker som gör MAFY till vad det är. Inte minst viktiga är våra bärande idéer som är de idéer vi inte vill tumma på och som är styrande för hur vi arbetar.

Naturligtvis finns mer att säga om detta eftersom vi är en idé- och värderingsburen verksamhet, men här begränsar vi oss till de viktigaste punkterna.

MAFY står för:

 • Säkert resultat
  Ett instrument skall inte bara fungera, det skall låta som tänkt också. Vi vet hur man uppnår det och vi vill uppnå det – varje gång.
 • Förvaltning – på alla områden
  Vi anser att instrument är värda att förvalta och vi förstår att ett instruments värde inte bara handlar om ekonomi utan också musikaliska kvaliteter och affektionsvärde. Alla värden skall tas hänsyn till när åtgärderna för ett instrument bedöms. Vi vill utifrån våra kunskaper och erfarenheter hjälpa dig som kund att göra avvägningarna och ta förvaltningsbesluten på ett långsiktigt sätt. Ibland avråder vi från åtgärder och ibland rekommenderar vi dem, allt beroende på situationen.
 • Ingenjörsmässighet & kvalitet
  De musikinstrument vi får i vår vård är oftast mycket välbyggda och välkonstruerade. Vi arbetar för att varsamt behålla och bevara alla de kvalitetslösningar som finns i instrumenten och se till att de fortsätter att fungera som de skall. När vi stöter på undantag, där ursprungskvaliteten brustit eller där mindre lyckade lösningar trängt sig in under åren, vill vi korrigera bristerna på ett fullvärdigt sätt. Med tekniskt och kvalitetsmässigt långsiktiga lösningar bevarar vi instrumenten för framtiden.
 • Trygghet & öppenhet
  Det allra viktigaste är att våra kunder skall kunna vara trygga. Vi tror att förvånade och överraskade kunder lätt blir otrygga och ibland även ledsna kunder – därför undviker vi överraskningar så långt vi någonsin kan. Det gäller både lösningar och kostnader. Eftersom våra kunders utrustning vanligtvis är gammal är det ytterst svårt och närapå omöjligt att i förväg veta exakt vad som måste göras eller hur mycket en åtgärd kostar, även om vi gör vad vi kan för att komma så nära som möjligt. Det finns inget sätt att veta hur saker förhåller sig i en specifik orgel, både för att alla instrument är olika och för att ”orgelröntgen” inte existerar. Däremot kommer vi alltid att informera dig som kund om eventuella problem eller oväntade situationer vi stöter på. Vi vill att kunden skall vara med och ta besluten som behövs i varje sådant steg innan vi vidtar åtgärderna. Kort sagt: vi gör ingenting med din utrustning som du inte först fått kännedom om och godkänt. Dessutom är inte alla överraskningar problem och kostnader, de finns i sin glada version också.


Välkommen till oss med ditt instrument oavsett vilka brister det har!

 

Kommentarer är stängda.