Rörsatser orglar & leslien

image

MAFY tillhandahåller kompletta rörsatser för de vanligast förekommande tonhjulsorglarna och leslieförstärkarna och har så gjort på förfrågan under ganska många år. Nu vill vi underlätta för kunden genom att publicera en lista över rörsatser till de vanligaste orglarna och leslieförstärkarna.

Det finns en del mindre vanliga orglar och leslien som inte står i listan och där vi kanske inte har rör på lager, men om din orgel och/eller ditt kabinett inte står med nedan, går det alltid bra att fråga oss.

Normalt kan vi leverera rörsatserna omgående, men ibland kan något mindre vanligt rör vara slut i lagret så att det blir viss leveranstid.

Om rören

Satserna innehåller enbart nyproducerade rör eller gammal kvalitetsproduktion (NOS) från rörens storhetstid i de fall inga nyproducerade rör finns att tillgå. Vi håller hög kvalitet på våra rörsatser liksom på allt annat vi säljer, eftersom vi vill att resultatet alltid skall bli så bra som är möjligt. När rören arbetar i par (utgångssteg) skickar vi alltid matchade par.

Varför skall man byta rör?

Rör kan hålla mycket länge men de åldras och försvagas ändå med tiden, speciellt i utrustning som används mycket och/eller utsätts för vibrationer t ex vid transporter. Om det står ”Hammond” på rören i en hammondorgel, är de troligen så gamla och slitna att det är hög tid att byta dem.

En utrustning med svagt eller luddigt ljud, ljud utan ”bett” eller klen diskant kan lida av att rören inte bytts på lång tid. Ett byte där gamla slitna rör ersätts med nya friska ger normalt ett markant klarare, starkare och mera väldefinierat ljud. Om ett rörbyte inte hjälper eller bara hjälper i liten omfattning, beror naturligtvis det försämrade ljudet på något annat problem och ofta förebådar det behov av en större serviceåtgärd. I den situationen behöver helt säkert även andra komponenter bytas och det allmänna skicket ses över. Kontakta oss om den situationen uppstår med din utrustning.

Att byta gamla rör som försvagats efter kanske rätt många decenniers användning kommer alltid att göra ljudet i en utrustning bättre. Det är också en enkel felsökningsåtgärd – om problem i utrustningen inte försvinner med ett rörbyte, går det att utesluta rören som problemkälla och istället planera för större service. I princip finns nästan alltid det behovet nära förestående för en gammal utrustning där inga tidigare renoveringar gjorts och rören hunnit försvagas. De nya rören får sedan ljuda fullt efter en eventuell renovering, så bortkastade är de inte även om de inte löste problemet helt.

 

Några allvarsord om rörbyten – innan du beställer

 • Det förekommer att människor över tiden gjort förändringar i orglar och leslien som också omfattat rören. Om din utrustning har tomma rörsocklar, extra rörsocklar eller en annan rörbestyckning än standardutrustningen finns risk att satserna nedan inte kommer att fungera eller att i värsta fall skador kan uppstå. Kontrollera att den utrustning som skall få nya rör har rör av rätta typer.
 • Rör är känsliga ting, kapslingen är ett tunt glasrör och inuti är vacuum. Slag och stötar kan helt förstöra ett rör. Undvik noga allt sådant, inklusive att tappa dem på golvet och liknande.
 • Olika rör har olika egenskaper och olika funktion hos sina anslutningsstift. Det är därför av största vikt att rätt rör sitter i rätt sockel eftersom skador annars kan uppstå både på rör och utrustningen i övrigt.
 • Allt arbete med gammal utrustning, inklusive rörbyten, kan påverka åldrade delar så att funktionen störs. Vi har normalt inte möjlighet att ge stöd och hjälp i sådana situationer på annat sätt än att utrustningen lämnas in hos oss för åtgärder på vanligt sätt.
 • Med hänsyn till ovanstående, kan MAFY inte ansvara för problem som uppstår i anslutning till ett rörbyte eller vid arbete i anslutning till ett sådant.
 • Vi garanterar att de rör vi skickar ut är fungerande, oanvända och av utmärkt kvalitet. Vi packar dem ytterst väl. Ett rör som slutar att fungera inom tre månader efter köp ersätter vi med ett nytt utan kostnad, fraktkostnader tillkommer.

 

Genomför rörbyte såhär

 • Se till att utrustningen är avslagen och urdragen ur eluttaget
 • Om utrustningen varit i drift före bytet, vänta cirka tio minuter så att rören hinner svalna. Vissa rör kan bli ordentligt varma under drift och det finns en risk att man bränner sig. Kvardröjande laddning i strömförsörjningens kondensatorer hinner också läcka till ofarliga nivåer. Om du är orolig för kvardröjande laddning, låt utrustningen stå avslagen längre tid, kanske över natten, innan bytet görs.
 • Byt bara ett rör i taget. På så sätt riskerar du inte att ett rör hamnar i fel sockel, vilket annars kan orsaka en hel del problem.
 • Lägg varje utbytt rör åt sidan så att det inte riskerar att återmonteras av misstag samtidigt som nya rör felaktigt klassas som gamla och uttjänta.
 • När det sitter en metallskärm över röret, kontrollera om skärmen skall vridas eller dras loss från sitt fäste. Ta loss skärmen och lägg den åt sidan.
 • Ta varsamt ur det gamla röret ur dess sockel genom att varligt dra det ur sin sockel, eventuellt med små varsamma men bestämda cirkelrörelser i sidled om det sitter hårt fast. Det brukar då vanligtvis börja ge med sig. Bryt och bänd inte, böj heller inte röret i sidled. Använd inga verktyg eftersom rörkroppen är av glas och lätt spricker sönder vid belastning.
 • Duscha ned lite kontaktspray i hålen i rörsockeln. Tryck försiktigt tillbaka det nyss urtagna röret i sockeln och för det i små, långsamma cirkelrörelser runt några varv så att benen gnids uppåt och nedåt i hållaren. På så sätt lyfts mycket av de eventuella oxiderna i sockeln bort från kontaktytorna. Dra sedan åter ut det gamla röret ur sockeln och lägg det åt sidan.
 • Låt sockeln torka tills inga rester av kontaktspray längre syns i hålen. Om kontaktsprayen även innehåller kontaktskydd kommer det att synas som en tunn hinna i hålen. I så fall är det också en bra årgärd att fukta de nya rörets stift med lite spray eftersom det fördröjer uppbyggnaden av oxid på röret. Sätt därefter varsamt i det nya röret.
 • Kontrollera att det är rätt ersättningsrör som nu sitter i sockeln
 • Om det ursprungligen satt en skärm på röret, återmontera den
 • Upprepa för samtliga rör tills bytet är slutfört
 • Spara de gamla rör som fungerar i de askar som de nya rören levererades i. På så sätt finns en uppsättning reservrör för utrustningen om olyckan skulle vara framme någon gång i framtiden och ett rör går sönder.
 • Återanslut utrustningen till eluttaget, slå igång den och spela som vanligt. Om utrustningen tidigare justerats ljudmässigt för att kompensera för rörens bristande kondition, kan en ny justering behöva göras för att återfå det rätta ljudet.

 

Priser

Vi listar inte längre priser här eftersom så många faktorer påverkar dem och det gör prislistan ständigt inaktuell till både vårt och ditt förtret. Var snäll och fråga oss istället när du vill ha en prisuppgift!

Före beställning:

 • Kontrollera att din orgel inte är modifierad avseende monterade/bortmonterade rör
 • Kontrollera typen av förstärkare som är monterad/monterade. De varierar ibland över tiden i samma modell av orgel och en orgel innehåller ofta mer än en förstärkare. Förstärkarbenämningarna står inom parentes vid orgelmodellen i listan nedan så du vet vad du skall leta efter.

Exempel på rörsatser vi kan leverera på förfrågan:

Komplett rörsats Hammond L100. (Om du har en tidig modell av L100 behöver du en lite justerad rörsats. Hör av dig i så fall!)

Komplett rörsats Hammond M3, M100 (AO29, AO35).

Komplett rörsats Hammond M100 (AO29, AO44).

Komplett rörsats Hammond M100 (AO67, AO66).

Komplett rörsats Hammond A100 (AO28, AO39, AO35).

Komplett rörsats Hammond A100 (AO28, AO39, AO44).

Leslie 122: Original med rördrivning av motorreläet.

Leslie 122: Solid State-drivning av motorerna.

Leslie 122XB: Förstärkaren saknar 0C3-rör.

Leslie 147, 145: Dessa två leslien har samma förstärkare.

 

image

AO10: Förförstärkaren i Hammond B2, C2 & RT2.

AO28: Förförstärkaren i Hammond A100, B3, C3, RT3, D100.

AO39: Effektförstärkaren i Hammond A100.

AO35: Reverbförstärkare i många Hammond A100, M3 & M100.

AO29: Förförstärkare och slutsteg i många Hammond M3 & M100.

AO67: Förförstärkare och slutsteg i nyare Hammond M100.

AO44: Reverbförstärkare i en del Hammond A100 & M100.

AO66: Reverbförstärkare i Hammond M100 med AO67-förstärkare.

AO-63: Förstärkare i Hammond E100.

 AO-69: Percussion-enhet i Hammond E100.

Beställningar gör du enklast och bäst över e-mail via order (at) mafy.se och frågor ställer du bäst på info (at) mafy.se.

Om någon rörsats du behöver saknas ovan, går det bra att ställa en fråga. Vi kanske har ändå, eller kan ordna fram.

MAFY-122

Kommentarer är stängda.