Dendriter

Plåt och metalldelar i en Hammondorgel är galvaniserade för att förhindra korrosion men med tiden har zink i galven bildat ett kraftigt oxidationsskikt i form av ett vitt eller grått damm. Detta oxidationsskikt syns bland annat på plåtar, skruvar, brickor och låsbrickor. Dammet eller ytskiktet kallas när det börjar bilda trådar för dendrit. Benämningen kommer från det grekiska ordet ”dendron” vilket betyder träd. Då zink och kadmium fälls ut ur galven bildas ett trädformat kristallint damm som ytskikt på orgelns metalldelar. Detta är elektriskt ledande och orsakar problem i orglarna i form av kortslutningar och jordslutningar.
Dammet måste avlägsnas, känsliga delar måste tvättas rena och lackas för att stoppa fortsatt dendritbildning. Speciellt viktigt är det i scannern som är utsatt och ofta fungerar dåligt på grund av dendriter. Zinkmalm innehåller kadmium vilket innebär att dammet innehåller inte bara zink utan även kadmium. Varken zink eller kadmium är nyttigt att inandas. Andas man in dammet kan man drabbas av zinkfrossa vilket är en högst otrevlig upplevelse.

dendriterBilden ovan visar hur dendriter täcker insidan av plåtboxen med de palladiumbeklädda kontaktfjädrarna till knapparna VOLUME, VIBRATO SWELL och VIBRATO GREAT.
Bilden nedan visar metalldendriter i förstoring. Bilden är tagen i ett elektronmikroskop.

dendriter2

 

 

 

Kommentarer är stängda.