Tribologi

Tribologi är den vetenskap som behandlar friktion, smörjning och slitage. Vi vet alla att en droppe olja eller klick fett kan göra underverk när det börjar gnissla. Helt plötsligt fungerar saken åter och oljudet försvinner. Om vi valt rätt smörjmedel och fortsatt att tillföra detta vid rätt tillfälle och på rätt sätt, kommer vi inte att få några problem framöver. Väljer vi däremot fel smörjmedel kan det få oönskade följder. Här följer dyrbar information om smörjning av Hammondorgeln samt vilka oljor som är bra och vilka som är mindre bra. Analys av original Hammondoljan från 1940, samt analys av dagens ”hammond oljor” ligger till grund för denna rapport. Jag (Magnus Fyrberg) fick lära mig i tidigt skede att det inte spelade någon roll vilken olja man använde för att smörja en tongenerator, bara den hade låg viskositet. Jag tyckte det lät märkligt och började forska i ämnet. Efter att ha sett vad felaktiga oljor åstakommer för skador på bomullstrådarna och glidlagren är vi på MAFY HAMMOND & LESLIE SERVICE övertygade om att oljans sort och egenskaper spelar stor roll. Efter att ha forskat i dom olika oljornas uppbyggnad, egenskaper och verkningar är vi helt och hållet övertygade om att original oljan fungerar utmärkt om den används på rätt sätt. Låt oss förklara vad vi menar med rätt sätt.

Då tongeneratorn var ny och smörjdes med original oljan kunde den egentligen köras mycket länge utan att smörjas, eftersom oljan var långtidssmörjande. Med tiden kom universaloljorna med mycket lösningsmedel och kort smörjtid. Många smörjde sina orglar med den nya oljan som då löste upp originaloljan tack vare sitt starka lösningsmedel. Därefter smörjde den glidlagren under ett betydligt kortare tidsspektrum. Under årens gång kunde tongeneratorn smörjas med många olika universaloljor och vissa är rent av skadliga för naturmaterialet bomull. Det är inte ovanligt att både bomullstrådar och glidlager är igensatta som ett resultat av smörjning med felaktiga oljor. Vad vi menar med rätt sätt är att innan man i nuläget använder originaloljan bör tongeneratorn rengöras med ett särskillt rengöringsmedel som löser upp olja utan att skada vare sig lager eller trådar. Denna noggranna och välbehövliga rengörning kan först genomföras då tongeneratorn tagits ut ur orgeln. Efter rengörningen dimmsmörjer vi varje enskilt glidlager med originaloljan i fyra steg. Steg ett med en extremt lågviskös Hammondolja. Den har så låg viskositet att den tränger igenom porerna på huden och fungerar som ett lösningsmedel. Fördelen är att den har inga andra beståndsdelar som kan ge kemiska reaktioner med original oljan. Därefter ökar vi viskositeten i ytterligare tre steg tills sista smörjningen är med original Hammondoljan. Sen kan man årligen använda sig utav original oljan. Använder man originaloljan utan att ha rengjort tongeneratorn från gammal univeralolja kommer bomullstrådarna inte kunna förse glidlagren med olja genom kapilärverkan.

Hjärtat i en Hammondorgel är tonhjulsgeneratorn, som på denna bild ses underifrån.

Tonhjulen är monterade i generatorn om par i fack där glidlagren smörjs genom bomullstrådar. I mitten på tongeneratorn, under filterkretsarna finns ett avlångt kärl med en filt i botten. Från kärlet fördelas bomullstrådarna till varje glidlager. Årligen bör detta kar fyllas med olja. Mängden varierar beroende på modell av tongenerator och på vilken olja du använder. På bilden till vänster ses ett tonhjulspar i ett fack. Tittar du noga ser du även två bomullstrådar som förser dessa glidlager med olja genom bomullstrådarnas kapilärverkan.

Varje tonhjulspar består av ett tonhjul med få tänder (lägre frekvens) och ett med fler antal tänder (högre frekvens). Lågfrekvens pickupen är avstämd med en filterkrets som har sin resonans vid den bestämda låga frekvensen och högfrekvens pickupen har sin filterkrets avstämd så att resonansfrekvensen överenstämmer med sin bestämda höga frekvens. På detta sätt minskas risken för överhörning.

Original Hammondolja
Original Hammondoljan såldes till en början i glasflaskor. Då oljan tappas på flaskor är den till början nästan genomskinlig, men gulnar vid exponering av solljus. På 40-talet gick Hammond ifrån glasflaskor och började sälja oljan i plåtburkar istället. På så vis förvarades oljan utan att exponeras av solljus. Oljan tappar dock ej sin smörjande egenskap i takt med att oljan gulnar men säkerligen har mången genom åren blivit ängsliga över att oljan bytt färg. Men även fast oljor förvaras i mörka kärl gulnar dom med tiden av ett resultat från reaktion med syre som fylls i kärlet efter varje öppning.Denna olja är mycket ren, klar och fri från adiativer/tillsatser. Mycket lämplig till sitt ändamål i Hammondorglar.

Hammond Suzukis olja

Denna olja är egentligen begynnelsen och drivkraften till denna rapport. Allt började då jag (Magnus Fyrberg) av en händelse kom över specifikationen till Hammond Suzuki´s olja och såg att detta var en modern hydraulolja full med adiativer. Jag blev mycket förvånad då jag i USA läste på flera håll där denna olja såldes att detta var ”originaloljan” och att vissa personer använde den näst intill som parfym bara för att lukta ”äkta Hammond”.
Jag kontaktade bolaget som raffinerar och säljer denna hydraulolja och frågade om det kunde vara möjligt att denna olja var lämplig till kapilärsmörjning av ett hundratal glidlager genom tunna bommulstrådar. Jag förklarade att symaskinsoljor med många tillsatser sätter sig i bommulstrådarna och försvårar smörjningen. Efter mina frågor fick jag till svar att denna hydraulolja lämpar sig inte i längden till detta ändamål då adiativerna kommer att fastna i bommulsgarnet. Men till hydraulsystem var denna olja mycket lämplig då den hade goda smörjegenskaper tack vare sina tillsatser. Den innehåller även skumdämpande tillsatser och det är dom som gör hydrauloljor så aggresiv mot huden.

Därefter började jag köpa på mig oöppnade, men även öppnade flaskor och plåtkärl med Hammondoljor från olika tidsepoker. Denna samling oljor analyserades och hjälpte mig att hitta en lämplig olja som liknade originalet med samma basolja, viskositet och utan några adiativer.

 

 

 

 

Fulmundsater oil1Universalolja

Hit hör tex symaskinsolja. Denna flaska är såld i Sverige av ett företag som betygade att att detta var den original Hammondoljan som alltid använts av Hammond. Jag betvivlar starkt att denna olja någonsin rekomenderats av Hammond teknikerna i USA. På 30-talet såldes Hammondoljan i glasflaskor, därefter gick dom över till plåt burkar och vidare till plaströr. Original Hammondoljan har alltid varit ljus och fri från grummlig bottensats. Den var ljus från början men gulnade med åren. Den gulnade fortare i genomskinlig glasflaska.

 

 

 

 

 

Fulmundsater oil2Denna universalolja hade höga askhalter och höga halter av adiativer
(tillsatser). Detta gör att oljan sedimenterar och får en grummlig bottensats.
Detta är inte bra för bomullstrådarna då sediment partiklar fastnar i det spunna
bomullsgarnet och gör det svårt för oljan att sugas upp genom kapilärkraften.
Bilden till höger illustrerar hur bottensatsen släpper från flaskans botten då
den vippas. Diffusionen försöker återskapa jämvikt, men brända partiklar
sedimenterar åter igen och blir en ny bottensats.

 

Leslie oil1Original Leslie olja

I mitt sökande efter Hammondolja kom jag över original LESLIE OLJA från begynnelsen. Den var lik original Hammondoljan i det avseendet att den inte innehöll några tillsatser. Dock var viskociteten högre vilket är lågiskt då en tunn Hammond olja skulle tack vare cenrifugalkraften slungas ur Leslie motorerna och kladda ner framför allt o-ringarna som måste vara oljefria.

Tack vare analys av denna original LESLIE OLJA kunde jag hitta en olja som var ekvivalent.

 

 

 

Leslie oil2Leslie oil3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leslie oil glue

Dagens Leslie olja från USA

Mycket högre viskositet än original LESLIE OLJA. Klibbigare konsistens med
trolig tanke att övervinna centrifugalkraftens verkningar. Men original oljan
fungerar tillräckligt bra i det hänseendet. Däremot har denna olja svårare att
sugas upp av filtmaterialen runt axlarna på motorerna vilket beror på
klibbigheten och ytspänningen hos denna olja. Denna olja innehåller adiativer
vilket syns som grummlig fällning till skillnad från originalet som är klar och
fin.

 

Kommentarer är stängda.