Busbars

BUSBARS
På de klassiska konsolmodellerna finns det 9 st busbars i övre manual, 9 st i undre och 4 st i baspedalerna. En del andra modeller har flera. Under varje tangent i manualerna finns 9 st kontaktfjädrar som sluter kontakt med dom 9 busbarsen då en tangent trycks ned. Dessa metallstänger (busbars) är belagda med en palladiumtråd för att få bästa möjliga kontakt. Även på kontaktfjädrarna finns en palladiumtråd. Palladium är en mycket ädel metall, ädlare än tex koppar och oxiderar inte lika fort. Men oxiderar gör den. Därför måste kontaktytorna rengöras för att bli som nya igen. Märker du att vissa drawbars uteblir då du trycker ner vissa tangenter, eller att det sprakar och att ”key klicket” inte känns behagligt längre, kan detta bero på att busbarsen behöver rengöras.
Det sägs att Hammondorglars busbars fettades in bara för att minska ”key klick”. Det stämmer att ”key klick” minskas något, men vi på MAFY HAMMOND & LESLIE SERVICE tror att det huvudsakliga ändamålet är för att skydda mot oxidation, minimera övergångsmotstånd samt smörja kontaktytorna för att förhindra slitage. Läs mer om slitage under ”Problem med busbars uppträder allt oftare”.
Men med tidens gång stelnar fettet och blir som ett hårt vax som istället försvårar kontakt, ökar övergångsmotståndet och minskar motståndet mot slitage. På MAFY avlägsnar vi gammalt fett genom noggrann och varsam rengörning. Därefter fettar vi åter in busbarsen med nytt busbarfett.

ALLVARLIGA PROBLEM MED BUSBARS
 UPPTRÄDER ALLT OFTARE
På bilden nedan ses en liten del av en busbars med palladiumtråd. Det syns även att kontaktfjädrarnas palladiumtråd gjort märken i busbarsen. Då orgeln var ny och busbarsen nyinfettade gled kontaktfjädrarnas palladium lätt mot busbarsens palladium varje gång en tangent trycktes ned. Men med åren fettet stelnar ökar friktionen mellan palladiumtrådarna. Detta resulterar i att materialet slits ut precis under varje tangent. Då palladiumtråden till slut går av kan den resa sig och fastna i kontaktfjädrarna. Det resulterar i att toner ljuder utan att man tryckt ner någon tangent. Går palladiumtråden sönder utan att fastna i kontaktfjädrarna märks det oftast genom att det känns som att man har mycket oxid under tangenterna och behöver spela mycket på tangenterna för att få klar ton. VARNING! Uppträder dessa fenomen rekomenderar de gamla Hammond användarmanualerna att man ska trycka ner tonen som kärvar och sedan skruva på busbarshifter. GÖR INTE DET! När orglarna var en sådär 10 år gamla och fettet började stelna och tonerna spraka, då fungerade detta utmärkt för att få bort oxid. Men idag när det är söndernötningar i palladiumet kommer du garanterat att trassla in busbarsens palladiumtrådar i kontaktfjädrarnas palladiumtrådar.
Vi på MAFY vågar påstå att dessa problem med busbars är lika allvarliga som det frätande skum som förstör våra orglar. Alla orglar har inte skum, men alla Hammondorglar har busbars som slits av kontaktfjädrarna.

Vad som påskyndar själva slitaget bortsett från avsaknad av fett och gör slitaget så effektivt är kontaktfjädrarnas konstruktion. Kontaktfjädrarna är för det första fjädrande och sedan upphänga i ena änden. Försök att föreställa dig hur det ser ut i ett förstoringsglas precis där kontaktfjäderns palladium möter busbarens palladium. Vad som sker är att kontaktfjädern kommer in mot busbaren precis som ett flygplan inför landning. Eller som ett sågtag med fogsvansen mot en träbit. Med tiden sågar sig kontaktfjädrarnas palladium ner i busbarens palladium som går tvärt av.

Vi på MAFY HAMMOND & LESLIE SERVICE ersätter gamla slitna busbars mot nytillverkade åt de kunder som så önskar.

busbar1På palladiumtråden syns nerslitningar av kontaktfjädrarnas palladiumtrådar.

busbar2Här ses en palladiumtråd på en busbar som helt nötts av.

DIGITAL CAMERATill höger i denna bild ses dom 9 busbarsen i övre manual på en B3. Detta är den såkallade busbarshiftern. Vad som även syns tydligt på denna bild är dendriterna som bildats på galvaniserade metalldelar.

DIGITAL CAMERAEn busbar med intorkat fett avlägsnas från busbarshiftern.

busbars3

En gammal busbar

keycontactspring
Här ses en kontaktfjäder underifrån med palladiumtråden på dess spets.

busbararrangemang

Här ses de 9 kontaktfjädrarna med busbars från sidan i en manual.

 

 

 

 

Kommentarer är stängda.