Tribologi

Tribologi är den vetenskap som behandlar friktion, smörjning och slitage. Vi vet alla att en droppe olja eller klick fett kan göra underverk när det börjar gnissla. Helt plötsligt fungerar saken åter och oljudet försvinner. Om vi valt rätt smörjmedel och fortsatt att tillföra detta vid rätt tillfälle och på rätt sätt, kommer vi inte att få några problem framöver. Väljer vi däremot fel smörjmedel kan det få oönskade följder. Här följer dyrbar information om smörjning av Hammondorgeln samt vilka oljor som är bra och vilka som är mindre bra. Analys av original Hammondoljan från 1940, samt analys av dagens ”hammond oljor” ligger till grund för denna rapport. Jag (Magnus Fyrberg) fick lära mig i tidigt skede att det inte spelade någon roll vilken olja man använde för att smörja en tongenerator, bara den hade låg viskositet. Jag tyckte det lät märkligt och började forska i ämnet. Efter att ha sett vad felaktiga oljor åstakommer för skador på bomullstrådarna och glidlagren är vi på MAFY HAMMOND & LESLIE SERVICE övertygade om att oljans sort och egenskaper spelar stor roll. Efter att ha forskat i dom olika oljornas uppbyggnad, egenskaper och verkningar är vi helt och hållet övertygade om att original oljan fungerar utmärkt om den används på rätt sätt. Låt oss förklara vad vi menar med rätt sätt.

Då tongeneratorn var ny och smörjdes med original oljan kunde den egentligen köras mycket länge utan att smörjas, eftersom oljan var långtidssmörjande. Med tiden kom universaloljorna med mycket lösningsmedel och kort smörjtid. Många smörjde sina orglar med den nya oljan som då löste upp originaloljan tack vare sitt starka lösningsmedel. Därefter smörjde den glidlagren under ett betydligt kortare tidsspektrum. Under årens gång kunde tongeneratorn smörjas med många olika universaloljor och vissa är rent av skadliga för naturmaterialet bomull. Det är inte ovanligt att både bomullstrådar och glidlager är igensatta som ett resultat av smörjning med felaktiga oljor. Vad vi menar med rätt sätt är att innan man i nuläget använder originaloljan bör tongeneratorn rengöras med ett särskillt rengöringsmedel som löser upp olja utan att skada vare sig lager eller trådar. Denna noggranna och välbehövliga rengörning kan först genomföras då tongeneratorn tagits ut ur orgeln. Efter rengörningen dimmsmörjer vi varje enskilt glidlager med originaloljan i fyra steg. Steg ett med en extremt lågviskös Hammondolja. Den har så låg viskositet att den tränger igenom porerna på huden och fungerar som ett lösningsmedel. Fördelen är att den har inga andra beståndsdelar som kan ge kemiska reaktioner med original oljan. Därefter ökar vi viskositeten i ytterligare tre steg tills sista smörjningen är med original Hammondoljan. Sen kan man årligen använda sig utav original oljan. Använder man originaloljan utan att ha rengjort tongeneratorn från gammal univeralolja kommer bomullstrådarna inte kunna förse glidlagren med olja genom kapilärverkan.

Hjärtat i en Hammondorgel är tonhjulsgeneratorn, som på denna bild ses underifrån.

Tonhjulen är monterade i generatorn om par i fack där glidlagren smörjs genom bomullstrådar. I mitten på tongeneratorn, under filterkretsarna finns ett avlångt kärl med en filt i botten. Från kärlet fördelas bomullstrådarna till varje glidlager. Årligen bör detta kar fyllas med olja. Mängden varierar beroende på modell av tongenerator och på vilken olja du använder. På bilden till vänster ses ett tonhjulspar i ett fack. Tittar du noga ser du även två bomullstrådar som förser dessa glidlager med olja genom bomullstrådarnas kapilärverkan.

Varje tonhjulspar består av ett tonhjul med få tänder (lägre frekvens) och ett med fler antal tänder (högre frekvens). Lågfrekvens pickupen är avstämd med en filterkrets som har sin resonans vid den bestämda låga frekvensen och högfrekvens pickupen har sin filterkrets avstämd så att resonansfrekvensen överenstämmer med sin bestämda höga frekvens. På detta sätt minskas risken för överhörning.
Original Hammondolja
Original Hammondoljan såldes till en början i glasflaskor. Oljan är färskganska så genomskinlig, men gulnar vid exponering av solljus. På 40-talet gick Hammond ifrån glasflaskor och började sälja oljan i plåtburkar istället. På så vis förvarades oljan utan att exponeras av solljus. Oljan tappar dock ej sin smörjande egenskap i takt med att oljan gulnar men säkerligen har mången genom åren blivit ängsliga över att oljan bytt färg. Men även fast oljor förvaras i mörka kärl gulnar dom med tiden av ett resultat från reaktion med syre som fylls i kärlet efter varje öppning.Denna olja är mycket ren, klar och fri från adiativer/tillsatser. Mycket lämplig till sitt ändamål i Hammondorglar.

Kommentarer är stängda.