Försäljningsvillkor

MAFY tillämpar inga krav på minimiordrar. Ingen order är för liten. Vi försöker också hålla ”onödiga” tilläggskostnader borta så långt som går, dock finns en del tillägg vi inte kan udvika – se nedan.

Betalning sker på något av följande sätt. Vänligen uppge önskat betalsätt vid beställning. (MAFY förbehåller sig rätten att vid behov ändra betalningssätt från faktura till förskottsbetalning. När så sker, meddelar vi kunden i förväg. Detta är ofta fallet vid leveranser utanför Sverige pga begränsningar i vilka betaltjänster vi just nu kan nyttja.)

  • Mot förskottsbetalning efter orderbekräftelse.
  • Mot faktura, kredittid enligt ök. Avgift tillkommer för faktureringsomkostnader (fn 50:- ex moms).
  • Mot postförskott (motsvarande). Omkostnader för tjänsten tillkommer för respektive leverantörs vid var tid gällande prislista.

Betalning skall ske till det konto/giro som för varje order specificerats på av MAFY utsänt dokument såsom faktura eller orderbekräftelse.

Vid all försäljning gäller att varor är säljarens egendom tills full betalning erlagts.

Kostnader för emballage, frakter och transporter tillkommer och stås av kunden om inte annat uttryckligen överenskommits.

För privatpersoner gäller lagstadgad ångerrätt, vilket innebär att varan skall återsändas i oskadat skick och i sitt ursprungliga emballage (eller av motsvarande kvalitet) inom 14 dagar efter köpet varefter återbetalning görs. Fraktkostnader återbetalas inte.

Nya varor garanteras i ett år efter köpet. Undantag är förbrukningsvaror. Elektronrör är att betrakta som förbrukningsvaror, men omfattas av tre månaders garanti mot fabrikationsfel. Garanti omfattar inte onormal användning och skador på varan åsamkade av användaren. Inte heller slitage under normalt bruk omfattas.

För våra kunder i Norge vill vi berätta att den svenska momsen inte debiteras vid leveranser till Norge. Det finns alltså ingen risk att man behöver betala dubbel moms vid en beställning! Däremot kommer den norska tullmyndigheten att debitera norsk moms, vilket är något som är köparens ansvar jämte andra avgifter på den norska sidan gränsen. När vi annonserar i Norge, försöker vi ge en rättvisande bild av vad priset i NOK blir inklusive norsk moms och baserat på normal valutakonvertering (*inte* resevalutakurser hos Forex eller liknande tjänster), men det är priset i svenska kronor som är varans pris. Detta gäller för all vår annonsering i Norge.

Har du frågor? Kontakta oss!

Förfrågningar: info (at) mafy.se

Beställningar: order (at) mafy.se

Kommentarer är stängda.