Delningsfilter

En egenskap som utmärker ljudet i ett leslie är hur ljudet delas upp mellan hornet och trumman som sedan har skild rotationsriktning, dvs roterar mot varandra. Delningsfiltret som ser till att uppdelningen sker vid rätt frekvens är en lite speciell konstruktion som många gånger åldrats så att delningen inte sker där den bör. Det påverkar ljudupplevelsen negativt.

Kommentarer är stängda.