Hastighetsstyrning

Vi på MAFY bygger om hastighetstyrningen för Chorale, Stop och Tremolo för att öka elsäkerheten, driftsäkerheten och få bort det klick som uppstår från mekaniska reläer.
I begynnelsen byggdes Hammondorglar för att matchas ihop med Hammond tonkabinett. Så kom Don Leslie på den geniala idén att spela orglar genom roterande ljudkällor för att skapa dopplereffekten. Han kallar sin uppfinning för Lesliekabinett och de levereras med olika anslutningskit som musikaffärer fick montera in i orglarna för att kunna använda Lesliekabinetten. Därav är det ofta det ser ut som ett barn har försökt dra el i orglarna och elsäkerheten är där efter.

Vi tar till exempel en titt i ett kit för Leslie 122 och finner några komponenter och en transformator 1:1. Transformatorn har till uppgift att skilja orgelns utgångstrafo galvaniskt från den likspänning som överlagras på ljudsignalen för att växla mellan tremolo och chorale. Väl inne i Lesliet blockeras den överlagrade likspänningen mha kondensatorer så att inte likspänningen når gallren på de båda trioderna i 12AU7 röret.
Likspänningen når gallret på det andra 12AU7 röret genom ett motstånd på 1M Ohm. Det är det röret som därvid drar en likström genom reläspolen och får reläet att växla från tremolo till chorale.
”Spärr”-kondensatorerna innan gallren på första 12AU7 rören har dock egenskapen att filtrera högre frekvenser.

MAFY tar bort denna relästyrning. Dels för att det har visat sig att den överlagrade likspänningen ökar med tiden då komponenterna i 122-kittet åldras. Den förses ju nämligen med B+ från orgelns förstärkare. Alltså den högsta likspänningen i orgeln som i vissa orgelmodeller är över 400VDC.
Det sitter en vanlig spänningsdelare i kittet för att få ner spänningen. Vid kortslutning kan du då få 400VDC på din ljudsignal. Har du då varit finurlig och satt in en Line out till en mixer så kan du ju tänka dig vad som kan hända om den linjenivån plötsligt blir bra mycket högre än tänkt och nått en mixer eller liknande.

När vi tar bort dessa relästyrningar och ersätter med våra MAFY relay bestyckade med nollgenomgångstriggade halvledarrelän för induktiv last slipper man höra mekaniskt klick från det originala elektromekaniska reläet samt störningar från den ljusbåge som uppstår vid brytning av motorernas induktiva last.

En annan sak värd att nämna vad det gäller nollgenomgångstriggning:
Vi har en hel låda full med Amerikanska nollgenomgångstriggade Leslie-relän som vi tagit ut ur Leslien vars ägare köpt dessa från USA. De har brunnit eftersom de är felbyggda. Dels för att de byggts med helt fel nollgenomgångstriggande optokopplare för sin triac och dels för att snubberfiltret utelämnats som skall skydda triacen för de transienter som bildas varje gång den induktiva lasten slås av.

Fel optokopplare? De flesta som tänker nollgenomgångstriggning fastnar i tänket kring resistiv last och att det då är bra att bryta när spänningen är 0 volt eftersom strömmen då också är som lägst i sinuskurvan. Men i ett Leslie pratar vi om att bryta strömmen för motorerna som är en induktiv last. Hur är det då med förhållandet mellan ström och spänning vid en induktiv last? Jo, där ligger strömmen efter spänningen. I en ren induktiv krets är det 90 grader som skiljer, alltså 20ms i ett 50Hz nät. Så tittar vi då på kvadranten där spänningen är på väg mot noll efter att ha varit på sitt maximum, då är strömmen som störst i en ren induktiv krets. Har vi då de amerikanska reläna kommer de alltid slå ifrån Lesliet när strömmen är som störst. Det är ju tvärt emot vad vi vill göra för att öka livslängden på våra komponenter!

Att amerikanerna fortsätter sälja denna produkt som är helt felkonstruerad är för oss en gåta. De borde väl fått in en hel del reklamationer?
Vad som dessutom skiljer de amerikanska reläna från våra MAFY relän är hur de styrs eller triggas. Våra styrs alltid med låg spänning. 12VDC. De amerikanska styrs med olika spänningar beroende på vilket Leslie det ska monteras i. De finns i 80VDC, 115VAC och 230VAC. Dessutom måste man göra ett val om de ska vara för bara chorale/tremolo eller chorale/stop/tremolo.
Våra MAFY relay är alltid chorale/stop/tremolo.

MAFY Relay Mk3
Nedan ses tre bilder på vår relästyrning som monterats in i ett Hammond Suzuki Leslie. Men vårt relä innehåller inte bara relästyrning av chorale, stop och tremolo, utan även:

  • Huvudsäkring för slutsteget
  • Säkring för motorerna
  • Säkring för anodspänningen
  • Nya glättningskondensatorer av mycket högre prestanda än original
  • Strömbegränsande motstånd
  • Nya likriktardioder
  • Relä som stänger av slutsteget om man tar bort sladden till delningsfiltret så att inte slutsteget körs obelastat. Dock fungerar hastighetsstyrningen ifall man kopplat en extern förstärkare för att driva Lesliekabinettet.

VARNING!
Allt är inte guld som glimmar! Vi får allt oftare in orglar och Leslikabinett på renovering från kunder som köpt dem i tro att de är ”total renoverade” bara för att säljaren påstått det. Vi ser även orglar och Leslien som kunden lämnat in för renovering och uppgradering av relästyrning. Bilderna nedan är tagna ur ett Lesliekabinett där kunden fått höra av säljaren att orgel och Leslie är ”jättemycket” renoverade och ”ny el” gjorts iordning av säljarens Hammondexpert. Vi på MAFY kallar detta lekskolenivå. Rent av beklagligt att kunden fått betala dyra pengar för att få en skruvlåda med ett relä inkletat med smältlim och några lampsladdar och Biltema kabelskor.

Kommentarer är stängda.