Varför digitalt?

 

HX3 symbolic

Söker du HX3-produkterna, inte en beskrivning av digitala lösningar i allmänhet? Titta på HX3 Midimodul, Drawbarmodul, HX3-paket och MAG HX3-orglarna.

Söker du istället information om Cecilia-produkterna för piporgelljud? Titta här!

MAFY har även digitala lösningar – och hjälper fler till verkligt bra både hammond- och piporgelljud!

 

Vadnudå?! Arbetar inte MAFY enbart med de gamla tonhjulsorglarna med rörförstärkare?

Nej, faktiskt inte riktigt.

Det är alldeles korrekt att MAFY har specialiserat sig på att förvalta arvet i de gamla tonhjulsorglarna och lesliehögtalarna, något vi är stolta över och kommer att fortsätta med på samma samvetsgranna sätt som tidigare. Vi kommer att fortsätta göra det genom högkvalitativa renoveringar och förbättringar som på bästa sätt tar tillvara och bevarar både det fantastiska ljudet och den gamla tekniken.

Men det är inte allt, det täcker nämligen inte alla behov.

Den kanske viktigaste delen i att förvalta arvet från tonhjulsorglarna är att inte bara tänka på originalorglarna och det tekniska arv de representerar utan på den musikaliska skatt de givit oss. Alla vet vi att inget annat låter som en Hammond! Under lång tid har vi inte kunnat se något sätt att värna det arvet på ett musikaliskt acceptabelt vis annat än genom just de gamla originalorglarna.

Vi har följt utvecklingen under lång tid och nu har pusselbitarna fått sina platser så att vi ärligt kan säga att det finns en digital väg att gå som ger helt nya möjligheter utan att den musikaliska sidan av hammondarvet tar skada. Den digitala tekniken har under åren givit oss en lång följd av hammondkloner, alla mer eller mindre trogna originalet, men i jämförelse med äkta vara har de kommit till korta på en rad sätt – inte minst just musikaliskt.

Äntligen, för alla som inte vid varje tillfälle kan eller vill spela originalorgel, kan vi nu erbjuda digitala alternativ som vi – och våra öron – kan stå helhjärtat för! Vi är kräsna och började så smått tro att det inte skulle hända, men nu är vi verkligen där!

 

HX3 midimoduler, fulla HX3-orglar och totalrenovering av elektroniska orglar med HX3-kärnan

MAFY har ett gott samarbete med utvecklaren och tillverkaren av ljudmotorn HX3, Keyboard Partner i Tyskland, vars lösningar och produkter vi representerar i Sverige med alla grannländerna. På samma sätt representerar vi också de två tillverkarna av fulla HX3-baserade orglar, Uhl Instruments och MAG Custom Organs.

Mer än en musiker har kompletterat sin tidigare ”klonhjulsorgel” med en HX3-modul och fått ett helt nytt instrument med ”rätt” ljud och ny spelkänsla. Det är ett effektivt och flexibelt sätt att förbättra sitt ljud – och därmed sin musik. Har du ett keyboard med drawbars eller andra lämpliga reglage kanske den lilla midimodulen passar bäst. Vill du kunna byta keyboard eller du saknar reglagen köper du antingen till en drawbarkontroller till modulen eller köper den stora integrerade drawbarmodulen med lesliestyrning. Se försäljningssidorna!

Vill du ha en ny, komplett, orgel istället för en modul? Inga problem! Hos oss kan du köpa både en orgel från Uhl Instruments och MAG Custom Organs om du vill. Båda tillverkarna har en- och tvåmanualiga modeller och MAG erbjuder även en modell med den klassiska preset-oktaven längst till vänster. Även dessa finns beskrivna på försäljningssidorna.

Baserat på den nästan osannolikt originaltrogna fysiska modellen av en hammondorgels alla komponenter som utgör HX3-kärnan har vi till slut möjligheten att låta många fler musiker möta det fantastiska hammondljudet. Många fler gamla orglar kan få sjunga som de rätteligen borde – men kanske aldrig gjort förut.

Vi erbjuder nu ett helt nytt omfång av tjänster som på ett inspirerande sätt öppnar hammondvärlden för den hugade. Plötsligt är den gamla ”transistororgeln” som låter illa men ändå är mekaniskt välbyggd på det gamla pålitliga sättet inte alls skrotfärdig längre – den kan få helt nytt liv för många år framöver. Den gamla digitalklonen som i bästa fall låter acceptabelt kan plötsligt bli ett nytt instrument. Till ock med det alldeles nya klaviaturet med bara ganska välljudande hammondstämmor kan få sin brist fylld närmast till fulländning. Lösningarna spänner från kompletteringar av befintliga moderna instrument till fullständig ombyggnad och modernisering av gamla kanske annars helt oanvändbara orglar.

Vi vill med HX3-motorn tillsammans med vår djupa kunskap om orglar i allmänhet och hammondorglar i synnerhet göra den musikaliska kvaliteten i riktigt hammondljud mera tillgänglig. Vi vill öppna nya möjligheter för ägare av gamla, trötta och kanske inte alltid så musikaliskt ljudande orglar genom att tillhandahålla kostnadseffektiva ombyggnadslösningar och vi vill ge ägare av moderna klaviaturinstrument tillgång till ett riktigt hammondljud. För den som vill röra sig vidare till originalinstrumenten har vi naturligtvis en trygg och beprövad väg framåt.

MAFY tillhandahåller lösningen för din hammondmusik – från det allra minsta till det riktigt stora. Från instegsutrustning med bästa kvalitet till precisionsriggen för den verkliga finsmakaren. Vi rör oss från den lilla MIDI-modulen för enkel komplettering av en existerande MIDI-miljö hela vägen till det bästa av det bästa i fråga om orignalutrustning. Mellan dessa två finns en färgrik palett av helt nyproducerade digitala lösningar, originalorglar och möjligheter till förädlade hybridlösningar med det bästa från gammalt och det bästa från nytt inarbetat. Allt med den kvalitet och säkerhet som kännetecknar MAFY-lösningarna.

Utmärkta ombyggnadsobjekt är hammonds elektroniska orglar, t ex

 • B3000 (troligen den oftast ombyggda av de större instrumenten)
 • XB2 (speciell ombyggnadssats finns)
 • Super-B
 • XB3
 • Monarch
 • Concorde
 • Commodore
 • Aurora
 • Composer
 • Collonade
 • Regent
 • m fl

Givetvis går ”allt” att bygga om, men just hammonds mindre populära och ibland mindre reparerbara modeller har vissa fördelar i sammanhanget, varför vi valt att utgå från dem. Specifikt pekar vi dock ut Hammond XB5 som av tekniska skäl olämplig. Inget av detta betyder att vi inte tar hand om en av dessa orglar som det den är när kunderna vill det, det betyder bara att de är lämpliga för ombyggnad.

Även KeyB Duo står på listan över lämpliga ombyggnadskandidater och med tiden kommer med all säkerhet fler allteftersom vi faktiskt undersöker dem på djupet och provar ombyggnader.

Kontakta oss gärna för närmare diskussioner om hur just din lösning bäst skulle kunna se ut, även om du inte råkar äga just någon av orglarna i listan ovan.

 

HX3 – när dina öron får bestämma…

Kommentarer inaktiverade.